Profil spoločnosti

Kto sme?

Spoločnosť Peter Dobrovodský pôsobí na trhu od roku 1997 so zameraním na rôzne stavebné práce stredného a malého rozsahu.

Prečo práve my

K likvidácii azbestu pristupujeme najnovšími metódami odstraňovania v súlade so zákonom o ochrane zdravia obyvateľstva. Zaručujeme Vám seriózne vypracovanie rozpočtu likvidácie a jeho dodržanie po dohode s vami.  

Cenová kalkulácia obsahuje nasledovné:

 • legislatívne povolenie od príslušného RÚVZ A OÚŽP
 • zhotovenie kontrolovaného pásma
 • odborná demontáž azbestových materiálov
 • penetrácia materiálov
 • vyčistenie priestorov /povysávanie/
 • balenie do PE vriec s potrebným označením
 • transport a uloženie NO na skládku NO
 • zabezpečenie kontrolného merania
 •  

  Naši spokojný zákazníci

  Našimi zákazníkmi sú stredné a malé firmy, bytové družstvá a jednotlivci.

 • Bytové Družstvo so sídlom v Trnave
 • TT-KOMFORT s.r.o.
 • LUMAKER RECYKLING s.r.o.
 • HEIM Trade SE organizačná zložka Brno
 • ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s.
 • BeToS, s.r.o.
 • HPM, s.r.o.
 • Cena za práce s azbestom

  Cena za odstraňovanie azbestocementových materiálov je rôzna.Pri odstraňovaní AZC stúpačiek z bytových domov (cena na požiadanie) za stúpačku bez DPH . Cena zahŕňa:

 • povolenie na demontáž vydané prísl.orgánom RÚVZ
 • povolenie na nakladanie s odpadmi vydané prísl. org. OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • nástrek a demontáž AZC potrubia
 • nakladanie potrubia do hermeticky uzatváraných PE vriec
 • odvoz na skládku TO
 • poplatok za skládku
 • povysávanie priestoru po práci

 • Cena nezahŕňa:

 • vysekanie betónu okolo potrubia
 • demontáž sociálneho zariadenia
 • vykonanie kontrolného merania /určí príslušný RÚVZ/
 • dopravné náklady /závisia od lokality a dohody/
 • Cena je pohyblivá a závisí od počtu demontovaných stúpačiek v jednom zábere /t. j. vytvorením jedného Kontrolovaného pásma v jednom dni/


  Cena za práce pri odstraňovaní strešnej krytiny je nasledovná:

 • odstraňovanie šablón AZC 40/40 je od (cena na požiadanie) EURO/m2 bez DPH azbestového materiálu
 • odstraňovanie vlnoviek AZC 120/80 je od (cena na požiadanie) EURO/m2 bez DPH azbestového materiálu

 • Cena závisí od druhu podkladu,či je krytina položená na plnom záklope alebo na latovaní. Tieto sa musia po práci povysávať špeciálnym vysávačom s hepa filtrom. Ďalej cena je taktiež tvorená od potreby pristavenia pomocných lešení a okolitého terénu. To je v cene do 2,5 m výšky budovy a v sklone strechy do 16st.


  Cena zahŕňa:

 • obhliadku objektu do 20 km zdarma inak podľa dohody
 • vybavenie príslušných povolení RÚVZ a OÚŽP
 • vytvorenie kontrolovaného pásma
 • demontáž strešnej AZC krytiny
 • stabilizácia do hermetických obalov
 • odvoz a poplatok za skládku

 • Cena nazahŕňa:

 • náklady na dopravu /je to poľla dohody a závisí od lokality, kde sa azbest nachádza/
 • dodávku pomocných lešení nad 2,5 m výšky objektu
 • dovoz prenosného soc. zariadenia a umývarky /ak nie je prístupné v lokalite/

 • Uvedená cena sa dá po konkrétnej obhliadke a užšej konzultácii upravovať.


  Doprava a uskladnenie

  Dopravu a uskladnenie vieme zabezpečiť pomocou našich zmluvných partnerov. Je účtovaná osobitne.

  Taktiež vieme zabezpečiť:

  Preprava sypkých materiálov vozidlom M25 do stiesnených priestorov.
  Preprava menšieho stavebného materiálu a pomôcok realizovaná vlastnou mechanizáciou.