Azbest

Čo je azbest?

Azbest

- "zázračný nerast" sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton.

Škodlivosť azbestu

Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

Čo ponúkame

Naša firma sa zaoberá likvidáciou azbestu.
V tomto obore pracujeme od roku 2010.

Ponúkame odstraňovanie azbestového materiálu z plochých striech, obkladov budov a všetkých exteriérových objektov.


Postup likvidácie azbestových stúpačiek:

Základným princípom správneho odstránenie azbestových stúpačiek z bytového objektu je zamedziť uvoľneniu azbestových vlákien do obytného priestoru. Toto prevádzame nasledovne:

 • 1.vzduchotesne oddelíme priestor pre prácu s azbestom s obývacím priestorom
 • 2.nainštalujeme odsávací prístroj Nitro 600 s hepa filtrom
 • 3. vystriekame priestor v stúpačke s prípravkom Fixo plus a začneme s demontážou stúpačky. Priestor ešte vysávame priemyselným vysávačom s hepa filtrom.
 • 4.odstranený azbestový materiál zabalíme do hermeticky uzavretých vriec, označíme prísl. katalógovým číslom a odnesieme na uskladnenie .
 • 5.Po tejto činnosti ešte raz všetko povysávame, vystriekame priestor s prípravkom na zlepenie častíc azbestu vo vzduchu.
 • 6.Po týchto činnostiach opustíme KP
 • 7.V zmysle nariadenie RˇUVZ resp. Vašej požiadavky prevedieme kontrolné meranie vo Vašej stúpačke na zistenie pozostatku azbestových vlákien po demontáži.

 • Skúsenosti ukázali, že likvidácia azbestu jednoduchým odstraňovaním bez jeho stabilizácie nemá z hľadiska ekológie, pracovného prostredia a ochrany zdravia požadovaný efekt. Meraniami bolo zistené, že ešte dlhú dobu po sanácii azbestové vlákna ostávali vo vzduchu.
  Na povrchovú úpravu materiálov obsahujúcich azbest sa pred a po ich demontáži používa fixačný prípravok Fixo plus. Tento sa nanáša na predmetný materiál obsahujúci azbest vysokotlakým striekaním.

  Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

  • pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom) - sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašliavanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť
  • pľúcna rakovina, mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

  Dôležité upozornenie:

  • Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov.
  • Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Nie je určená prahová dávka azbestovej expozície (nie je určené neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien).
  • Čím viac ste vystavení azbestovej expozícii, tým väčšie je riziko, že Vás postihne choroba súvisiaca s azbestom.
  • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom.

  FAKTY:

  • Analýza EWG (environmentálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone) predpovedá, že na základe doterajšieho vývoja zomrie v priebehu najbližších 10 rokov v USA viac než 100.000 ľudí na ochorenia súvisiace
  • s azbestom.
  • Podľa britskej HSE (Health and Safety Executive) do roku 2010 vzrastie vo Veľkej Británii počet úmrtí na choroby vyvolané expozíciou azbestu v minulosti až na 10 000 ročne.
  • Vo Švédsku je zaznamenaných viac úmrtí v dôsledku neskorších účinkov expozície azbestu, než činí celkový počet prípadov smrteľných pracovných úrazov (štatistické údaje Európskej agentúry).
  • Azbest je zaradený podľa WHO - IARC stupňom č. 1 - preukázateľný karcinogén pre človeka.
  • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom
  • V USA demolácie budov spôsobujú dlhodobo vysoké koncentrácie azbestu v životnom prostredí, ktoré trvajú aj niekoľko mesiacov.
  • V minulosti sa choroby z azbestu vyskytovali iba u robotníkov pracujúcich v azbestovom priemysle. Neskôr sa ochorenie začalo vyskytovať aj u ľudí , ktorí neboli profesionálne exponovaní azbestom.
  • Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami sa väčšina úmrtí vyskytovala medzi robotníkmi vystavenými azbestu,
  • v súčasnosti je tomuto ohňovzdornému minerálu vystavených viac než milión ľudí na pracovisku a ďalšie milióny
  • vo svojom okolí či životnom prostredí.

  Kde sa nachádza, kde s ním prídeme do styku?

 • steny, priečky (izolačné panely v medzistenách)
 • stavebné fasády, podhľady a obklady vonkajších plášťov budov
 • protipožiarny nástrek na oceľových konštrukciách
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch)
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty, tzv. eternit)
 • stropnice kancelárií
 • dekoratívne obklady a nátery
 • podlahové kachličky, podlahy s linoleom
 • kotle s tepelnou izoláciou
 • tepelná izolácia na vykurovacích telesách a kotloch
 • elektroinštalácia, dvere
 • vodovodné a odpadové potrubné siete
 • Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú

 • tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov
 • protipožiarne nástreky a nátery
 • v elektroizolačných materiáloch,
 • ohňovzdorných textilných materiáloch
 • Referencie

  2017

 • RD Lužianky 143
 • RD Bohdanovce 28
 • RD Sl.Nová Ves 302
 • Kaštiel Voderady
 • OU Jarok
 • Bytový dom Partizánske
 • RD Rišnovce 61
 • RD Stupava 4215/7
 • Bytový dom Dr.Adamiho 1599
 • RD Borský Mikuláš 52
 • RD Ochodnica 313
 • Bytový dom D.Štóra Sereď
 • RD Detvianska 44
 • RD Kopčany 725/44
 • RD Dekana Sčasného Močenok
 • RD Krajinská 88 Bratislava
 • PD Horné Naštice
 • RD Studienka 455
 • ZS Bošany
 • Slovnaft Klačany
 • RD Pribinova 20 Hlohovec
 • ZSR Lužianky
 • RD Malacky 174
 • RD Narad 77
 • RD Borský Mikuláš 73
 • Bytový dom Nová Dubnica
 • RD Deviata 5 Bratislava
 • RD Hrádok 168
 • RD Zemianske sady
 • RD Uprkova 27 Bratislava
 • RD Zelená 19 Okoč
 • RD Cífer 530
 • Bytový dom Saleziánska 38 Trnava
 • RD Dražovce
 • RD Jarok 57
 • Bytový dom Klobučnícka 4 Bratislava
 • RD Parcelná 7 Bratislava
 • RD Gáň 78
 • RD Gáň 221
 • Poriadie
 • RD Rišnovce 61
 • RD Kúry 1143
 • RD Zálužie 188
 • RD Orenburská 78 Bratislava
 • RD Bojničky 417
 • RD M.Benku Hlohovec
 • RD Drienova 33 Bratislava
 • Bytový dom Staré Grunty
 • RD Novomeského 18 Šulekovo
 • RD Lán 269
 • PD Králov Dvor
 • DELAP Bratislava
 • RD Cechova 35 Holice
 • RD Malé Leváre 14
 • Bytový dom Zehrianska 3,5,7 Bratislava
 • RD Hodžova 8 Trnava
 • PD Dubovce
 • RD Plavecký Mikuláš
 • RD Dolný Stál 252
 • Bytový dom Myjava Kamenné
 • RD Plav. Peter 136
 • SZS Trnava
 • RD Buková 204
 • TJ Unín
 • Obec V.Mača
 • RD Tešdeíkova 44 Bratislava

 • 2016
 • Bytový dom Matušku 20 Topolčany
 • RD Dlhá 33 Nitra
 • RD Bradlanská 2
 • RD Šintava 19
 • RD Kadnárova 12 Bratislava
 • Bytový dom Paržská 35 Bratislava
 • RD Marianka 51
 • Bytový dom Sereď Mlynárska 13
 • Vysielač Velké Kostolany
 • RD Malé Leváre 51
 • RD Voderady 16
 • RD Trakovice 257
 • OU Rubán
 • RD Partizánske 1035
 • OD Jelenia 9 Bratislava
 • RD J.Raka 4 Pezinok
 • Šintava Dlhá 148
 • Cargo Levice
 • RD Rohov 74
 • PD pop.Močidlany
 • RD Dubovce
 • Bytový dom Zornička 910 Galanta
 • Bytový dom A.Hlinku 56
 • RD I.Krasku Leopoldov
 • RD Jantárova 37 Dunajská Streda
 • RD Hraničná 18 Modranka
 • RD Štefanov 392
 • RD Bulharská 10 Skalica
 • Obec Jaslovské Bohunice
 • RD Obec Báb 302
 • OU Dolná Krupá 63
 • RD Dolný Bar 105
 • Bytový dom Horné Orešany 588
 • RD Šamorín Čilistov 1
 • RD Boleráz 355
 • Obec Slovenské Pravno
 • RD Podhorská 2 Banka
 • RD Nová 69 Šúrovce
 • RD Vinarská 37 Modra
 • Rybníček Pezinok
 • Bytový dom Kamenné 1056 Myjava
 • Stakotra Piešťany
 • DSS Vlčany 955
 • RD Radošovce 32
 • Bodona Piešťany
 • RD Beckov 220
 • RD Hamuliakovo 19
 • RD Piesok Častá
 • RD Sládkovičova 26 Pezinok
 • LP Sereď
 • RD Petrova Ves 299
 • RD Janotova 15
 • RD Nová 6634 Hrnčiarovce
 • RD Zemianske sady
 • RD Jelka 736
 • RD Cintorínska 4 Stupava
 • RD Lošonec 547
 • RD Oravská 3 Senec
 • RD Hviezdoslavova 39 Cífer
 • RD Pata b689
 • RD Nová 5 Stupava
 • Bytový dom J.Bottu Trnava
 • RD Borský Mikuláš 10
 • PD Ratkovce
 • RD Lubina 126
 • RD Zeleneč 3
 • RD Kysucká 8 Senec
 • RD Pastuchov 107
 • RD Šajdíkove Humence 326
 • OU Jalšové 148
 • RD Kuchyna 148
 • RD Šurany
 • JAVIS Jaslovské Bohunice

 • 2015
 • Colnica Nitra
 • RD Bradáčova 5 Bratislava
 • Bytový dom Haburská 5 Bratislava
 • Park AVA Sereď
 • Bytový dom J.Bottu 3
 • Bytový dom D.Orešany 323
 • Bytový dom Mostná 8 Šurany
 • Bytový dom Hospodárska 78 Trnava
 • RD Brestovany 64
 • RD Hrádok
 • RD Dlhé Diely 1
 • RD Marianka 1
 • RD Jaroslavova 11 Bratislava
 • Objekt Železná studnička
 • Bytový dom Krajinská 38 Piešťany
 • PD Komjatice
 • PD Záhorská Bystrica
 • RD Bošáca
 • RD Trávnica 12
 • RD Novosadská 8 Trnava
 • RD Štefánikova 4 Trnava
 • MU Trnava
 • RD Močenok
 • RD Malženice 348
 • RD Volkovce 35
 • RD Benku 54 Malacky
 • Bytový dom Malá Okružná Partizánske
 • Cukrovar Sladkovičovo
 • RD Žabokreky 153
 • RD Majcichov 281
 • RD Ladce 142
 • RD Kolinany 536
 • RD Nitra Kmetkova 32
 • RD Topoľníky 20
 • RD Pekná Dunajská Lužná
 • RD Šurovce 73
 • RD Čierny Brod 155
 • COV Dolná Streda
 • Hot.akad. Piešťany
 • PD Nižná
 • RD Hlboká 9 Ivánka
 • DHZ Trnava
 • RD Šulekovo 24
 • RD Topolčany 2159
 • RD A.Hlinku 1150
 • RD Dolné Orešany 290
 • Bytový dom Lučenec
 • Bytový dom Kynek
 • Bytový dom Vážska 3 Piešťany

 • 2014
 • Bytový dom 6 Apríla Vrbové
 • Bytový dom Kalinčiakova 301 Senica
 • RD Malejov 697
 • RD Hergotova 2 Svätý Jur
 • RD Hollého Senica
 • RD Báb 343
 • Bytový dom Holíčska 3 Bratislava
 • ZS Bernolákovo
 • RD Šulekovo 11
 • Bytový dom Smetanu 1
 • Bytový dom Matušova 4 Bratislava
 • RD Turá l/A
 • RD Piesočná 15 Bratilava
 • RD Pusté Uľany 209
 • ZŠ Krušovce
 • OU Rubáň 27
 • RD Šulkovo 668
 • RD Palárikova 293 Bratislsva
 • RD Mandlová 23 Bratislava
 • Obec Mostová
 • RD Borová 138
 • Bytový dom Čajkovského 10 Martin
 • RD Mlynská 23 Senec
 • Bytový dom Dolné Otrokovce
 • RD Prievozská 38 Bratislava
 • RD Choča 174
 • OB Hospodárska 7 Nitra
 • RD Jabloňové
 • RD Suchohrad 170
 • RD Dobrá Voda 131

 • 2013
 • Bytový dom Jiráskova 5
 • Bytový dom Glikanova 612
 • RD Ružová 29 Holíč
 • RD Pusté Uľany 20
 • Bytový dom 6 apríla Vrbové
 • RD Majcichov 65
 • POD Zahorská Bystrica
 • RD Špačince
 • Bytový dom Dolné Vestenice
 • Na riviere 9 Bratislava
 • RD Gorkého 35 Trnava
 • Bytový dom Topoľova 1221 Senica
 • RD Pusté Uľany
 • BD Vážska 11 Bratislava
 • BD Tomanova 17 Bratislava
 • MPVS – agro Moravské Lieskové
 • RD Ľudová 24
 • RD Pri Majeri Stupava
 • RD Jadranská 38 Bratislava
 • Obecný úrad Ružindol
 • Farský kostol Hrnčiarovce
 • RD Pata 521
 • DB Toplianska 14 Bratislava
 • Teplárne Nováky
 • RD Nová 14 Hrnčiarovce

 • 2011
 • Bytové Družstvo so sídlom v Trnave
 • TT-KOMFORT s.r.o.
 • Bytový dom Jiráskova
 • Bytový dom Gejzu Dusíka
 • Bytový dom A. Kubinu
 • Bytový dom Čajkovského
 • Bytový dom Hospodárska
 • Bytový dom Nerudova
 • Bytový dom Botanická
 • Bytový dom Tamaškovičova
 • Bytový dom Špačinská
 • KOVEX s.r.o.
 • Bodíky 40
 • Jablonica 723
 • Arcus Signum, s.r.o.

 • 2010
 • Abrod, s.r.o.
 • Bytový dom Sibírska 46, Bratislava
 • Anton Pardavý - MICHAELA
 • Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave